Drámapályázat

Dátum: 2011.09.01.

A szabadkai Népszínház Magyar Társulatának

  

DRÁMAPÁLYÁZATA

  

Vajdasági magyar szerzők egész estét betöltő színműveit várjuk.

 A pályázatok elektronikus formában az office@szabadkaiszinhaz.com e-mail címre, vagy postai úton a következő címre küldhetők: Narodno pozorište-Népszínház, Magyar Társulat, Zentai út 71. 24000 Szabadka

 A beérkezett munkák közül legfeljebb két munkát díjazunk amelynek értelmében a szerzők egyenként 30.000 dináros pénzjutalomban részesülnek,
valamint a színműveket október végén bemutatjuk a Kortárs Vajdasági Magyar Szerzők VIII. Felolvasószínházának keretében.

 Kérjük a pályaműveken feltüntetni a pályázó nevét, címét és telefonszámát.

A pályamunkák átadásának határideje: 2011. 10. 10.

A hiányos vagy jeligés pályázatokat nem tudjuk figyelembe venni.

 A pályázatról bővebb információ a Magyar Társulat 024 556-429-es telefonszámán kérhető.

 
 Az ihlet a lusta írók kifogása.  (Lőrinc L. László)

 

 


 
Drámapályázat

  

1