Drámapályázat

Dátum: 2014.09.21.

A szabadkai Népszínház Magyar Társulatának

DRÁMAPÁLYÁZATA

A pályázatra vajdasági vagy vajdasági származású magyar alkotók egész estét betöltő, publikálatlan színműveit várjuk, amelyek eddig még nem kerültek bemutatásra.  

A Népszínház Magyar Társulatának értékelő bizottsága két munkát díjaz, amelyeket október végén, a Délvidéki Magyar Színjátszás Napja kereteiben megrendezendő

Kortárs Vajdasági Magyar Szerzők XI. Felolvasószínházában

mutatunk be. A felolvasásokat vitaest követi. A vitaestek minden érdeklődő számára nyitottak.

A pályamunkák átadási határideje 2014. október 10.

Az alkotásokat elektronikus formában a következő e-mail címre várjuk: office@szabadkaiszinhaz.com.

A pályázatban kérjük feltüntetni a pályázó nevét és elérhetőségeit (telefonszám, e-mail cím, stb). A hiányos vagy jeligés pályázatokat nem tudjuk figyelembe venni.

A felolvasásra kiválasztott szövegek szerzői 30.000 dináros tiszteletdíjban részesülnek.

A pályázatról bővebb információ a Magyar Társulat 024 556-429-es telefonszámán kérhető.

.


 

  

1