2. Nyílt levél - Magyar Szó

Dátum: 2015.01.26.

Nyílt levél Varjú Mártának, a Magyar Szó című napilap főszerkesztőjének a szabadkai Népszínház magyar társulatától


Tisztelt Főszerkesztő asszony!


Szomorúan konstatáltuk, hogy az előző nyílt levelünket, melyet 2014. december 26-án küldtük Önnek és Mihályi Katalinnak, a művelődési rovat szerkesztőjének, eleddig nem válaszolták meg.
Jóhiszeműen azt feltételezzük, hogy nem szándékosságról van szó, pusztán véletlen mulasztásról. Mostanra úgy sejtjük, a válaszra való várakozásunk hiábavaló. Ezért szeretnénk Önnek ismételten feltenni a kérdéseinket, kiegészítve egy újabbal, amit a közelmúlt eseményei indokolnak.
A Magyar Szó a 2014. december 20-21-i számának 12. oldalán, a művelődési rovatban Párbeszéd helyett... címmel közölte le a szabadkai Népszínház magyar társulatának nyilatkozatát, a társulat 20 tagjának aláírásával. A rosszalló címet egy ugyancsak rosszalló hangvételű, nyilatkozatunkat vádaskodásnak minősítő, társulatunkat párbeszédre képtelennek lefestő bevezető szöveg követi, melyet aláírással nem láttak el. Kérdéseink a következők:


1. A cím és a bevezető a Magyar Szó teljes szerkesztőségének álláspontját tükrözi-e?
2. Amennyiben nem, abban az esetben tisztelettel kérdezzük, ki írta ezt a címet és ezt a bevezetőt?
3. Ön az újságírói etikával, illetve a független, objektív tájékoztatással összeegyeztethetőnek tartja-e, hogy a napilap egy 20 személy által aláírt nyilatkozatot részrehajló, negatív kicsengésű, aláíratlan bevezetővel lásson el?
4. Ha ezt Ön szakmailag elhibázott lépésnek tartja, abban az esetben tudni szeretnénk, kit tart felelősnek a hiba elkövetéséért, és milyen módon kívánja a lépést szankcionálni, illetve milyen módon kívánja a hasonló hibákat megakadályozni a jövőben?


A Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Hajnal Jenő 2015. január 5-én a déli órákban tartott sajtótájékoztatót a Magyar Házban a magyar társulat vezetőváltása kapcsán, melyen több sajtóház tudósítói is jelen voltak, köztük Kabók Erika is, aki több mint három évtizede a Magyar Szó dolgozója, jelenleg a szabadkai szerkesztőség vezetője, és jó ideje a Duna TV szabadkai tudósítója is. A sajtótájékoztatót követően Csernik Árpád színészkollégánkat, mint a társulat képviselőjét kívánta meginterjúvolni, aki azt mondta, hogy nem jogosítottuk fel a társulat képviseletére, illetőleg az elhangzott friss információk kapcsán a társulat még nem egyeztette közös álláspontját, egyébként szívesen nyilatkozna, viszont közlés előtt kérné vissza a cikket autorizálásra. Kabók Erika erre többünk füle hallatára olyan trágár módon reagált, ami eddig a Magyar Szó újságíróira nem volt jellemző egyik korábbi főszerkesztő idején sem. Az utolsó kérdésünk is ehhez kapcsolódik.


5. Az Ön vezetése alatt a jövőben mennyire lesz általános gyakorlat az interjút autorizálásra visszakérők sértegetése?


Mihamarabbi nyilvános válaszát megköszönve maradunk tisztelettel:

Baráth Attila, Bíró Tímea, Brestyánszki Boros Rozália, Csernik Árpád, G. Erdélyi Hermina, Hajdú Tamás, Kalmár Zsuzsa, Kocsis Valéria, Körmöci Petronella, Kovács Nemes Andor, Ifj. Kucsera Géza, Mezei Zoltán, Pálfi Ervin, Pámer Csilla, Pesitz Mónika, Ralbovszki Csaba, Szilágyi Nándor, Sziráczky Katalin, Szőke Attila, Szőke Sarolta, Vicei Natália
 


 

  

1