Ismét Drámapályázat!

Dátum: 2015.09.01.

 A SZABADKAI NÉPSZÍNHÁZ MAGYAR TÁRSULATÁNAK XII.

DRÁMAPÁLYÁZATA

 
Kedves Mindenki!

Hivatásos írók!

Kedvtelésből tollforgatók!

Asztalfióknak alkotók!

„Ki-akarom-magam-próbálni-ebben-a-műfajban” típusú merész vállalkozók!

Tehetséges ismeretlenek és ismerős tehetségek!

Bárki és mindenki, aki szeret drámát írni és tud is,

bárki és mindenki, aki tud drámát írni de nem szeret,

bárki és mindenki, aki bármilyen egyéb kategóriába sorolja magát:

FIGYELEM! VISSZAVONHATATLAN FELHÍVÁS KÖVETKEZIK!

 
Írjatok drámát!

Nemre, korra, vallási és politikai hovatartozásra való tekintet nélkül várjuk a pályaműveket, tematikus megkötés nincs.

 
A részletek:

A pályázatra vajdasági vagy vajdasági származású magyar alkotók egész estét betöltő, egy vagy többfelvonásos színműveit várjuk. Egy szerző több munkával is részt vehet a pályázaton.

A Népszínház Magyar Társulatának értékelő bizottsága két munkát díjaz, amelyeket október végén, a Délvidéki Magyar Színjátszás Napja kereteiben megrendezett Kortárs Vajdasági Magyar Szerzők XII. Felolvasószínházában mutat be a társulat. A felolvasásokat (számos kül- és belföldi szakmai vendég részvételével) vitaest követi. A vitaestek minden érdeklődő számára nyitottak.

A két nyertes pályamű szerzője egyenként 20.000 dináros pénzjutalomban részesül.

A drámákat elbírálja: Gyarmati Kata, Brestyánszki B. Rozi és Bérczes László

A felolvasószínházak rendezői: Veljko Mićunović és Soós Attila

Vitaindítókat mond: Góli Kornélia és Lénárd Róbert

Az est moderátora: Bérczes László

A pályamunkák átadási határideje 2015. október 9.

Az alkotásokat a társulat titkárságára várjuk (Narodno pozorište – Narodno kazalište – Népszínház, Magyar Társulat, Zentai út 71., 24000 Szabadka, a borítékra kérjük ráírni: Drámapályázat), vagy elektronikus formában a következő e-mail címre: office@szabadkaiszinhaz.com. Mindkét esetben kérjük feltüntetni a pályázó nevét és elérhetőségeit (telefonszám, e-mail cím, stb). A hiányos vagy jeligés pályázatokat nem tudjuk figyelembe venni.

A pályázatról bővebb információ a Magyar Társulat 024 556-429-es telefonszámán kérhető.

 


 

  

1