Picasso kalandjai

Dátum: 2015.11.02.

 cseppek...

 

Első rész

Pablo Picasso: Önarckép (1896)
Pablo Picasso - Önarckép (1896)

Narodno pozorište - Narodno kazalište - Népszínház Szabadka

Magyar Társulat
2015/2016-os évad
II. bemutató

Hans Alfredson - Tage Danielsson:

Picasso kalandjai


Színpadra alkalmazta: Méhes László, Horgas Ádám

Rendező: Edvin Liverić
 

BEMUTATÓ: 2015. december18.
 

 

 

 

 

 

***

Második rész

“A művészet lemossa a lélekről a mindennapok porát.”
(Pablo Picasso)

Pablo Picasso: Önarckép (1901)

Tudta-e, hogy…
...hosszú neve volt?

Bár Pablo Picassoként lett világhírű, teljes neve valójában huszonhárom szóból állt:

Pablo Diego José Santiago Francisco de Paula Juan Nepomuceno Crispín Crispiniano de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso.

Nevének több tagja rokonságából ered, míg másokat egyes szentek tiszteletére adtak neki. A Ruizt édesapja, Picassót édesanyja után kapta. 

 

  

 

 

 

 

***

Harmadik rész

„A művészet szemfényvesztés, amely testközelbe hozza az igazságot.” 
(Pablo Picasso)

Pablo Picasso: Önarckép (1907)

Tudta-e, hogy…
...írt is?

1935-ben két évre felhagyott a festészettel, és íróként próbálta meg kifejteni gondolatait. Spanyol és francia nyelven verseket és színdarabokat írt, melyek hemzsegnek a helyesírási hibáktól, hiszen azokat nem volt hajlandó kijavítani. Makacsul ragaszkodott hozzájuk, mert úgy érezte, egyénisége veszne el, ha írásaival szabályrendszerekhez kötődne.

Egy barátja azt mondta róla:„Írásra minden hely jó neki: egy asztal sarka, valamelyik bútor pereme, a karosszék karfája vagy akár tulajdon térde is. Csak az a fő, hogy körülötte csönd legyen.”

 

 

  


***

Negyedik rész

“A természet realitás persze, de az én festővásznam sem kevésbé.” 
(Pablo Picasso)

Pablo Picasso: Önarckép (1938) 
 

Tudta-e, hogy...
….a bikaviadalok rajongója?

Az andalúziai kikötőváros, Málaga szülötte Ernest Hemingway-hez hasonlóan rajongott a bikaviadalokért. Fiatalon iskolai vázlatfüzeteit rajzolta tele bikákkal és torreádorokkal, később pedig munkáin köszönt vissza ezen érdeklődése.

Grafikai munkásságának egyik kiemelkedő sorozata a huszonhat akvatintából álló Bikaviadal nevű, amely ember és bika küzdelmének különböző módjait mutatja be.

  

 

***

Ötödik rész

 “Nálam a kép felbontás eredménye. Festek egy képet, azután szétrombolom.Végeredményben semmi sem vész el; a vörös, amit egyik részről elvettem, ott van valahol másutt." 
(Pablo Picasso)

Pablo Picasso: Önarckép (1940)  

Korszakai

Picasso munkássága három elkülöníthető korszakra bontható: a kék, a rózsaszín, valamint az analitikus kubizmus korszakára.

A kék korszak pályája elejére tehető, az 1900-as évek első éveire. 1900-ban járt először Párizsban, ami nagy hatással volt munkáira, és hamar letelepedett itt. Ezt a korszakot a kevésbé gyászos rózsaszín követte, amelynek legismertebb munkája az Az Avignoni kisasszonyok.

Ezt követték kubista munkái, amely művészeti mozgalomnak idővel egyik legjelentősebb képviselője lett.


***

Hatodik rész

Pablo Picasso:

“A szépség akadémikus tanítása hamis. Becsaptak bennünket, de annyira becsaptak, hogy az igazságnak már árnyékát sem találjuk.”

Pablo Picasso: Önarckép (1966)  

“A képet az ember nem gondolja el, és nem rögzíti előre, amíg készül, követi a gondolat mozgását. Készen is tovább változik; annak lelkiállapota szerint, aki nézi. A kép él, mint az élőlény, változik a mindennapi élet követelményei szerint. Ez természetes, mert hiszen a kép csak az által él, aki nézi.”

“A sikerült mű a véletlen szépségek visszautasításának eredménye. Máskülönben az ember saját utánzója lesz. Ami engem illet, nem adok el magamnak semmit!”

“Ábrázoló és nem ábrázoló művészet nincs. Minden formában és figurában jelenik meg. Még a metafizikában is alakok fejezik ki a gondolatokoat, képzeljék hát el, mennyire lehetetlen festészetre gondolni az alakok képe nélkül.”

 

 ***

Hetedik rész

Pablo Picasso:

“Sok idő múlik el, míg az ember fiatal lesz.”

Pablo Picasso: Önarckép (1972)

 

 

“Mindig olyan dolgokat csinálok, amiket nem tudok, így leszek képes végül megcsinálni azokat.”

“Mint képzelik azt, hogy a néző úgy élhesse át képeimet, ahogyan én átéltem? A kép hozzám messziről jut el, ki tudja, milyen messziről; kitaláltam, láttam, megfestettem, s emellett másnap magam sem látom, hogy mit csináltam.”

“Minden gyerek egy művész, a kérdés csak az, hogyan maradjon művész, ha már felnőtt.”

“Nem keresek. Találok.”

 

  

 

 ***

Nyolcadik rész

...ezer szeretetteljes hazugság...
és néhány igazság:

Picasso elképesztően termékeny művész volt. A becslések szélsőségesen ingadoznak, de annyi bizonyos, hogy legalább 20 ezer festményt, nyomatot, grafikát, szobrot és egyéb művészeti ágakba tartozó művet készített.

Pablo Picasso: Önarckép (1972)
A vásznak megröntgenezésével Picassónak sok rejtett festményére bukkantak rá. Ha nem tetszett neki a kompozíció, gyakran ráfestett a képeire. A La Coiffure című festménye alatt például három másik befejezett mű rejtőzik.
Gertrude Stein Picasso egyik pártfogója volt, aki támogatta őt, mialatt a primitív festői stílussal kísérletezett. Stein 90 alkalommal ült modellt a művésznek a róla készült portréhoz.
Picasso már egész fiatal korától rendkívül ügyesen rajzolt. Első szava állítólag úgy hangzott: „piz”, mely alatt a spanyol „lápiz”, azaz ceruza szót értette.
Az ifjú Picasso nem tanult jól, és gyakran keveredett kalamajkába. De nem bánta: amikor büntetésben volt, legalább nem zavarták az iskolai kötelességek, és nyugodtan folytathatta a rajzolást.
Tagja volt a kommunista pártnak, valamint kétszer, 1950-ben és 1962-ben nemzetközi Lenin-békedíjban részesült.
 

 ***

Kilencedik rész

...ezer szeretetteljes hazugság...
és néhány igazság:

Még csak 13 éves volt, amikor felvették a barcelonai Képzőművészeti Akadémiára. Az oktatást azonban túlságosan formálisnak találta, így inkább a városban barangolt, és a barcelonai utcák járókelőit rajzolta.

Pablo Picasso: Önarckép (1972)

Picasso egy-két alkalommal filmekben is feltűnt mint vendégszereplő, de kizárólag saját magát alakította. Az egyik legjelentősebb alkotás, melyben megjelent a vásznon, Jean Cocteau Orpheusz testamentuma című filmje volt.
Picasso számos képéhez közönséges falfestéket használt.
A művész kék korszakát, melyet 1901-től 1904-ig számítanak, barátja, Carlos Casagemas öngyilkossága és egy spanyolországi utazás ihlette.
A Chicago-i Picassónak nevezett, 15 méter magas szoborról, melyet Picasso adományozott a városnak, soha nem derült ki, mit ábrázol. Egyesek szerint egy nőt, mások szerint lovat vagy madarat.
Bármely más jelentős festővel összehasonlítva Picasso képei közül lopták el a legtöbbet. A jelentések szerint több mint 550 festménye minősül hivatalosan eltűntnek.
A művész utolsó szavai, melyeket 40 évvel ezelőtt mondott: „Koccintsatok rám, igyatok az egészségemre, hiszen tudjátok, hogy én már soha többé nem ihatok.”

„A művészet hazugság, melynek segítségével felismerjük az igazságot.” (P. Picasso)

 


 

  

1