Drámapályázat

Dátum: 2017.06.01.

A SZABADKAI NARODNO POZORIŠTE – NARODNO KAZALIŠTE – NÉPSZÍNHÁZ
MAGYAR TÁRSULATA

DRÁMAPÁLYÁZATOT HIRDET

A pályázat célja, hogy segítse az új magyar színművek létrejöttét, valamint lehetőséget adjon azon fiatal pályakezdő drámaírók részére is, akik eddigi irodalmi vagy színházi munkájukkal igazolják vonzódásukat a műfajhoz.

Pályázati feltételek:

- A pályázatra vajdasági vagy vajdasági származású magyar alkotók egész estét betöltő színműveit várjuk.

- Pályázhatnak olyan szerzők is, akiknek egyéb színpadi műveit már bemutatták vagy megjelentették, valamint olyanok is, akik drámaíróként még nem mutatkoztak meg.

- A pályamű még nem publikált, színre nem került alkotás legyen.

- Egy pályázó egy alkotással pályázhat.

- A pályamű lehetőleg bemutatható legyen szabadkai Népszínház Magyar Társulatának művészi és technikai apparátusával.

- Tematikai és műfaji megkötés nincs.

A háromtagú bírálóbizottság a beérkezett pályaművekből kettőt díjaz, amelyet a Népszínház Magyar Társulata október végén bemutat a Délvidéki Magyar Színjátszás Napjának alkalmából rendezett Kortárs Vajdasági Magyar Szerzők Felolvasószínházában.

A két nyertes pályamű egyenként 20.000 dináros pénzjutalomban részesül!

Ezen felhívás megjelenésétől tekintjük nyitottnak a pályázatot.
A pályaművek végső beérkezési határideje: 2017. szeptember 30.

Az alkotásokat elektronikus formában a következő e-mail címre várjuk:
office@szabadkaiszinhaz.com – vagy postai úton a következő címre: Narodno pozorište – Narodno kazalište – Népszínház, Magyar Társulat, Zentai út 71., 24000 Szabadka – a borítékra kérjük ráírni: Drámapályázat.

Mindkét esetben kérjük feltüntetni a pályázó nevét és elérhetőségeit (telefonszám, e-mail cím, stb.)!

A hiányos vagy jeligés pályázatokat nem tudjuk figyelembe venni.

A pályázatról bővebb információ a Magyar Társulat 024 556-429-es telefonszámán kérhető.


Molnár Edvárd fotója a 2016-os Felolvasószínházon készült

 


 

  

1